Team Finland -verkoston

organisaatiot

Team Finland -organisaatiot

Team Finland -verkosto auttaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen

Tutustu palveluihimme!

Muut Team Finland -toimijat

GTK tarjoaa kaivostoimintaan ja mineraalien etsintään ja hyödyntämiseen liittyviä palveluita sekä vastaa kaivosalan kasvuohjelmasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutus- ja kulttuuriviennin toimialojen kehittymistä. Opetushallituksen yhteydessä toimii Education Finland -ohjelma, joka tukee yrityksiä, koulutuksen järjestäjiä ja muita koulutusviennin toimijoita. OKM myöntää taloudellista avustusta kulttuurivientihankkeiden valmisteluun.

OKM koordinoi Team Finland Knowledge -verkostoa, jonka tehtävänä on mm. rakentaa yhteyksiä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennille. Verkostoon kuuluu neljä korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijaa, jotka toimivat Buenos Airesissa kattaen espanjankielisen Latinalaisen Amerikan, Pekingissä, Singaporessa vahvistaen yhteistyötä ja verkostoja Kaakkois-Aasiaan sekä Washingtonissa. Syksystä 2019 asiantuntijaverkosto laajenee Abu Dhabiin, Pretoriaan, New Delhiin ja Moskovaan. Katso TFK-asiantuntijoiden yhteystiedot.

Osuuskunta Viexpo neuvoo ja palvelee monipuolisesti kaikkien toimialojen yrityksiä vientipolun eri vaiheissa osana Team Finland-verkostoa ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä. Viexpon erikoisvahvuus on vientineuvonta, joka tähtää pohjoismaiden kautta globaaleille markkinoille.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (SRKK) edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kauppa- ja taloussuhteita. Toiminta painottuu pk-yritysten auttamiseen ja valmentamiseen Ruotsin markkinoilla. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari palvelee yrityksiä suomen kielellä Tukholmasta käsin.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä ja ulkomaisten investointien hankinnasta. Finpro, Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari sekä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. VTT tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia ja auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla.