Siirry sisältöön

Suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin kansainvälistäminen

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa toimivaa instituuttia.

Instituutit ovat itsenäisiä, yleishyödyllisiä organisaatioita, minkä vuoksi niiden työn painopisteet vaihtelevat. Instituuttien tehtävänä on edistää suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, vuorovaikutusta, näkyvyyttä ja yhteistyötä.

Instituutit ovat asiantuntijaorganisaatioita. Ne luovat yhteistyöverkostoja ja voivat auttaa taiteen, kulttuurin ja tieteen toimijoita esimerkiksi paikallisten olosuhteiden kartoituksessa. Instituutit tuottavat tapahtumia, näyttelyitä, seminaareja ja muuta ohjelmaa sekä ylläpitävät ammattilaisten liikkuvuus- ja residenssiohjelmia. Tiedeinstituuteissa tehdään tieteellistä tutkimusta. Lisäksi ne tukevat suomalaisen tutkimustyön kansainvälistymistä. Kulttuuri-instituutit toimivat esittävien taiteiden ja kuvataiteen lisäksi esimerkiksi kirjallisuuden, elokuvan, designin sekä arkkitehtuurin aloilla.

Kulttuuri- ja tiedeinstituutit edistävät osaltaan myönteistä maakuvaa. Instituutit tekevät yhteistyötä Suomen suurlähetystön tai edustuston ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa. Instituuttien toiminta-alue kattaa kohdemaiden lisäksi lukuisia muita maita.

Instituutit palvelevat suomalaisten kulttuuriosaajien ja tieteentekijöiden verkostoitumista, mutta ne myös esittelevät toimintamaissaan suomalaista kulttuuria, tutkimusta ja koulutusta. Instituutit voivat myös tarjota tukea kontaktien etsintään, kun maailmalta hakeudutaan yhteistyöhön suomalaisten organisaatioiden kanssa. Instituuttien työ taiteen ja tieteen liikkuvuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistäjinä hyödyttää joissakin tapauksissa myös yrityksiä.

Vuonna 2005 perustettu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) toimii Suomessa. Yhdistys vahvistaa instituuttien keskinäistä yhteistyötä ja avustaa instituutteja niiden edunvalvonnassa, hallintopalveluissa ja kotimaan viestinnässä.

Instituuttien ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutit saavat projekteilleen rahoitusta myös muun muassa tiedettä ja kulttuuria tukevilta säätiöiltä, yrityksiltä sekä kotimaisilta ja ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta.

Kaikkien instituuttien yhteystiedot löytyvät instituuttiyhdistyksen verkkosivuilta.