Siirry sisältöön

Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö

Team-finland.fi-sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, ja sitä ylläpitää Business Finlandin markkinointi- ja viestintäosastot.

Sivustolta ohjataan käyttäjiä Team Finland -verkoston yhteiseen verkossa täytettävään yhteydenottolomakkeeseen sekä verkostoon kuuluvien organisaatioiden omille sivustoille. Työ- ja elinkeinoministeriö ei vastaa myöskään näiden palveluiden ylläpidosta, vaan esimerkiksi yhteydenottolomakkeen ylläpidosta vastaa Business Finland.

Olennainen osa sivustolla esitetyistä ajankohtaissisällöistä on Team Finland -verkostoon kuuluvien organisaatioiden tuottamaa. Työ- ja elinkeinoministeriö ei vastaa näistä sisällöistä.

Toiminnot

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa.

Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. Hakutulokset listataan dokumentin julkaisuajan mukaan.

Palaute

Palautelomakkeella (linkki) voi lähettää kysymyksiä ja palautetta verkkopalvelusta Business Finlandille. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti tulee lähettää työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi täältä.

Sivustolle voidaan upottaa myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti-, kuva-, tai videoaineistoon ovat Business Finlandilla, työ- ja elinkeinoministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Esimerkiksi tiedotteiden tekijänoikeudet ovat niiden julkaisijatiedoissa mainitulla organisaatiolla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Kuvat, muut materiaalit ja niiden käyttöoikeudet

Business Finland välittää Team Finland -aihepiiriin ja verkoston tapahtumiin liittyviä kuvia ja muita materiaaleja myös TwitterissäFacebookissa ja YouTubessa.

Kuvien ja muiden materiaalien käyttöoikeudet ovat Business Finlandilla ja työ- ja elinkeinoministeriöllä, jollei muuta aineiston yhteydessä mainita.

Kuvan tai muun materiaalin julkaisun yhteydessä tulee mainita kuvaaja ja käyttöoikeuden haltija. Kuvia ja muita materiaaleja ei saa manipuloida tai muuttaa ilman lupaa, eikä niitä saa hyödyntää sopimattomalla tai hyvän tavan vastaisella tavalla eikä käyttää markkinointi- ja mainostarkoituksiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa siirtää julkaisuoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Kukin Team Finland -verkostoon kuuluva organisaatio vastaa palvelussa välitettävien tiedotteidensa, palvelukuvaustensa tai muiden materiaaliensa sisällöstä.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että työ- ja elinkeinoministeriö olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Työ- ja elinkeinoministeriö voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjotusta informaatiosta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista tarjottua materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää työ- ja elinkeinoministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Työ- ja elinkeinoministeriö pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

• ladatut sivut
• ajankohta
• IP-osoite
• verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Business Finland käsittelee saadun palautteen ja tämän jälkeen poistaa palauteviestit välittömästi ja viimeistään 6 kuukauden kuluessa palvelimiltaan riippuen palautteen laadusta ja sen käsittelyyn kuluvasta ajasta.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Katso myös

  • Team Finland -verkoston sivujen kehityksestä ja ylläpidosta vastaa Business Finland. Team Finland -sivuston saavutettavuusseloste löytyy Business Finlandin sivuilta. Lue lisää.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa Business Finland Marketing -osasto:

Business Finland
Maija Hakkarainen, Marketing Communications Manager
+358 50 55739

osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki