Om webbplatsen

Innehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen team-finland.fi och den upprätthålls av marknadsförings- och kommunikationsavdelningen vid Business Finland.

En väsentlig del av aktualitetsinnehållet på webbplatsen produceras av de organisationer som ingår i Team Finland-nätverket. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för detta innehåll.

På webbplatsen hänvisas användare också till Team Finland-nätverkets kontaktformulär som fylls i på webben. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte heller för upprätthållandet av denna tjänst, utan Business Finland ansvarar för upprätthållandet av kontaktformuläret.

Funktioner

Sökning

Sökfunktionen finns högst upp på sidan till höger.

Det är förhandsinställt att sökningen gäller allt innehåll på webbplatsen. En snabbsökning söker alla de angivna sökorden och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Det går också att söka på halva ord. Sökresultaten listas enligt publikationsdatum.

Respons

Genom responsblanketten (linkki palautelomakkeeseen) kan man skicka frågor och feed back angående webbplatsen. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Officiella meddelanden ska skickas till registratorskontoret vid arbets- och näringsministeriet (kirjaamo@tem.fi).

Webbläsare och enhet

Webbplatsen är responsiv och innehållet anpassas till den enhet som används. Webbplatsens utseende fungerar bäst med en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis här.

Det kan finnas direkta webbsändningar och videor inbäddade på webbplatsen som strömmas från en separat server i ett format som stöds av enheten som används.
Användarvillkor

Bekanta dig noga med användarvillkoren. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren i sin helhet.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text-, bild- och videomaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet. Upphovsrätten till t.ex. pressmeddelanden innehas av den organisation som uppges i uppgifterna om utgivaren.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Man måste alltid avtala särskilt med arbets- och näringsministeriet om kommersiell användning av materialet som sådant.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Arbets- och näringsministeriet och Business Finland förmedlar bilder och annat material som har att göra med Team Finland också genom Twitter, Facebook och YouTube.

Nyttjanderätten till bilderna och det övriga materialet innehas av Business Finland och arbets- och näringsministeriet, om inte annat uppges i samband med materialet.

I samband med att en bild eller annat material publiceras ska fotografen och innehavaren av nyttjanderätten anges. Bilder och annat material får inte manipuleras eller ändras utan lov. Bilderna och materialet får inte heller utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed eller användas i marknadsföring eller reklam eller i andra kommersiella syften. Användaren får inte överföra publiceringsrätten till tredje part.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen. Varje Team Finland-organisation ansvarar för innehållet i de pressmeddelanden och tjänstebeskrivningar eller annat material som de förmedlar genom webbplatsen.

Strävan är att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användarvillkor. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i informationen på dessa utomstående parters webbplatser. En länk från webbplatsen till en utomstående webbplats innebär inte att arbets- och näringsministeriet på något sätt ansvarar för webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som tillhandahålls eller nämns på den webbplatsen.

Arbets- och näringsministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Arbets- och näringsministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som ministeriet anser vara osakligt.

Arbets- och näringsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Arbets- och näringsministeriet har rätt att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant erbjudet material.

Arbets- och näringsministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Arbets- och näringsministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en ovillkorlig bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, KAKOR OCH TREDJE PARTERS PROGRAMVAROR

Business Finland iakttar föreskrifterna i personuppgiftslagen och skyddar integriteten av de personer som besöker Business Finlands webbplats i enlighet med gällande lagstiftning.

INFORMATION OM KAKORNA PÅ WEBBPLATSEN

Business Finland använder olika tekniska lösningar på sin webbplats och i sina tjänster samt i mobilapplikationer. Sådana är bland annat beständiga och tillfälliga kakor som används för att samla in och lagra information om tjänsterna som används samt beteendet på nätet. De uppgifter som angivits på webbplatsen och som kan användas för att identifiera användaren lagras också och de insamlade uppgifterna kan kombineras. Business Finland använder inte kakor för att sondera företagets finansieringsmöjligheter. Syftet med kakorna och de insamlade uppgifterna är att underlätta analysering av nättrafiken och genom detta förbättra kundupplevelsen på webbplatsen och i olika tjänster.

Med en kaka avses data som webbplatsens server sparar på besökarens dator i syfte att identifiera webbplatsens besökare. Med en dator avses också en smarttelefon och surfplatta. Med hjälp av kakor kan webbplatsens besökare erbjudas bl.a. riktat innehåll och produktrekommendationer samt identifiera det valda kontaktspråket och utveckla tjänsten att vara ännu mer användarvänlig. Vänligen beakta att datorernas webbläsare sannolikt tillåter kakorna som standard, men kakorna kan raderas i webbläsaren efter tjänsten har använts eller blockeras i webbläsarens inställningar.

Nedan information om de vanligaste kakorna som Business Finland använder.
Ändra cookie-inställningar här.

NÖDVÄNDIGA KAKOR

Publiceringsverktyget EpiServer
EpiServer-publiceringsverktygets kaka justerar innehållet som visas på vår webbplats och samlar in information om valen som användaren gjort. Dessa kakor används för att förbättra din användarupplevelse på businessfinland.fi-webbplatsen.

Google Tag Manager
Google Tag Manager hjälper oss att dela olika taggar och koder på vår webbplats.

Leadoo chatbot
Med hjälp Leadoo chatbot kan vi göra det lättare för dig att uträtta dina ärenden på vår webbplats.

Leadfeeder
Tjänsten hjälper oss att bättre identifiera företag som har besökt vår webbplats.

ANALYSKAKOR

Google Analytics
Uppgifterna som samlas in genom besökaruppföljning hjälper oss att utveckla vår webbplats. För att utföra uppföljningen använder Google Analytics kakor som hjälper vår webbplats att identifiera din dator när du återvänder till denna webbplats eller läser sidorna. Lagringen gäller bl.a. antalet besökare på webbplatsen, från vilka webbplatser besökarna kommer till webbplatsen och vilka sidor på vår webbplats besökarna besöker. Mer information om Google Analytics-kakor.

MARKNADSFÖRINGSKAKOR

Facebooks kakor
Vi använder oss av kakor för att få spårbarhet på Facebook. Dessa kakor avslöjar inte vem som besöker webbplatsen, men vi kan sammanfatta uppgifterna för att skapa en målgrupp som vi kan visa mer riktat innehåll på vår webbplats. Läs om Facebooks kakor här.

Twitters kakor
Vi använder oss av kakor för att få spårbarhet på Twitter. Dessa kakor avslöjar inte vem som besöker webbplatsen, men vi kan sammanfatta uppgifterna för att skapa en målgrupp som vi kan visa mer riktat innehåll på vår webbplats. Du kan läsa mer om Twitters kakor här.

LinkedIns kakor
Vi använder oss av kakor för att få spårbarhet på LinkedIn. Dessa kakor avslöjar inte vem som besöker webbplatsen, men vi kan sammanfatta uppgifterna för att skapa en målgrupp som vi kan visa mer riktat innehåll på vår webbplats. Läs om LinkedIn-tjänstens kakor här.

Adform
Adform är ett verktyg för marknadsföring som vi använder för att samla in information om marknadsföringens effektivitet. Läs mer om Adforms kakor här.

Google Ads
Google Ads är ett verktyg för att samla in data för att mäta marknadsföringens effektivitet samt för att identifiera målgrupper. Det är inte möjligt att identifiera en person genom dessa uppgifter.

För mera information

Kommunikations- och marknadsföringsavdelningen Business Finland Tekes ger mera information om webbplatsen.

Business Finland
Maija Hakkarainen, Marketing Communications Manager
+358 50 55739

Adress: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors