Siirry sisältöön

Team Finland -verkoston

organisaatiot

Team Finland -verkosto auttaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen

Tutustu palveluihimme!

Team Finland -verkostoon kuuluvat myös

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n päämääränä on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä tehostaa jäsenliittojen ja -yritysten palveluja.

GTK tarjoaa kaivostoimintaan ja mineraalien etsintään ja hyödyntämiseen liittyviä palveluita sekä vastaa kaivosalan kasvuohjelmasta. 

Keskuskauppakamari auttaa avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. MMM edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja osallistuu hallinnonalaansa liittyviin vienninedistämistoimiin Team Finland-verkoston kautta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutus- ja kulttuuriviennin toimialojen kehittymistä. Opetushallituksen yhteydessä toimii Education Finland -ohjelma, joka tukee yrityksiä, koulutuksen järjestäjiä ja muita koulutusviennin toimijoita. OKM myöntää taloudellista avustusta kulttuurivientihankkeiden valmisteluun.

Team Finland Knowledge -verkosto tukee ja vauhdittaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Lisäksi verkosto tekee maakuvatyötä, jotta Suomi näyttäytyy houkuttelevana vaihtoehtona opiskelijoille, tutkijoille ja muille osaajille ja sekä rakentaa yhteyksiä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennille.

Tavoitteena on verkostoitumista edistämällä nostaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä lisätä yritysyhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perustamaan verkostoon kuuluu kahdeksan korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijaa, jotka toimivat Lontoossa, Los Angelesissa, New Delhissä, Pekingissä, Pretoriassa, Sao Paolossa, Singaporessa sekä Washingtonissa. Pretorian ja Singaporen erityisasiantuntijoiden tehtävät ovat alueellisia.

Osuuskunta Viexpo neuvoo ja palvelee monipuolisesti kaikkien toimialojen yrityksiä vientipolun eri vaiheissa osana Team Finland-verkostoa ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä. Viexpon erikoisvahvuus on vientineuvonta, joka tähtää pohjoismaiden kautta globaaleille markkinoille.

Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä.

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari (AHK) ja AHK-verkosto maailmalla tarjoaa palveluja Saksan ja maailman markkinoille menoon kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti. AHK vie vuosittain kymmeniä suomalaisyrityksiä Saksan markkinoille Go-To-Market-strategiasta kylmäsoittoihin. Voittoa-tavoittelemattomana toimijana AHK on osa Saksan bilateraalista kauppakamariverkostoa, joka työllistää yli 2000 asiantuntijaa 92 maassa. Suomalaisyritykset saavat näiltä samoja palveluja samoihin ehtoihin kuin saksalaiset yritykset. 

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (SRKK) edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kauppa- ja taloussuhteita. Toiminta painottuu pk-yritysten auttamiseen ja valmentamiseen Ruotsin markkinoilla. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari palvelee yrityksiä suomen kielellä Tukholmasta käsin.

Suomen Akatemia edistää korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi. Akatemia tukee suomalaisen tutkimuksen ja tutkijoiden kansainvälistymistä kaikessa rahoitustoiminnassaan.

Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Tavoitteena on, että Suomesta tulee paras paikka yrittää.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä ja ulkomaisten investointien hankinnasta. Finpro, Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari sekä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. VTT tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia ja auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla.

Team Finland -verkosto tekee lisäksi yhteistyötä lukuisien eri toimijoiden kanssa:

  • Alueelliset vienti- ja kansainvälistymispalveluita tuottavat organisaatiot: kaupungit, kunnat ja niiden omistamat kehitysyhtiöt, Suomen Yrittäjien paikallis-yhdistykset, alueelliset kauppakamarit, yrityskehittäjät, korkeakoulut.
  • Kohdemaissa toimivat ja kohdemaita koskevat organisaatiot: kansainväliset kauppakamarit, kulttuuri- ja tiedeinstituutit ja maa- ja aluekohtaisesti erikseen määritettävät palvelutarjontaa täydentävät toimijat.