Siirry sisältöön

Tesi: Uskalla kasvaa

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtio-omisteinen pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Tarjoamme kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille pääomaa, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja kasvua varten. Sijoitamme markkinaehtoisesti aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa.

Kansainvälistyvät kasvuyritykset

Sijoitamme yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyjen yhteydessä. Yrityksen pääomatarpeet voivat esimerkiksi olla:

  • kansainvälistyminen
  • tuotteiden ja palveluiden kehitys
  • investoinnit
  • taseen vahvistaminen 
  • yritys- ja toimialajärjestelyt
  • omistusjärjestelyt

Kasvustrategian toteutus vaatii yleensä pitkäaikaista riskinottoa sekä riskin jakoa useiden omistajien kesken. Olemme vähemmistösijoittaja, eli sijoituksemme voi olla enintään puolet kokonaissijoitussummasta. Samoin omistuksemme kohdeyrityksessä voi olla enintään 50 %. Kanssasijoittajamme ovat kotimaisia ja ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitä, teollisia sijoittajia ja yksityissijoittajia.

Sijoitamme yrityksiin, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä ja siten edellytykset arvonnousuun. Sijoitusten pääpaino kohdistuu suomalaisiin tai Suomessa oleviin yrityksiin, mutta myös ulkomaisiin kohteisiin, jos sijoitus käytetään liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa.

Tesin sijoitustoiminnan tämänhetkiset painopistealueet ovat tekoäly, cleantech, terveysteollisuus, biotalous, kiertotalous, digitalisaatio, meriklusteri, vaikuttavuussijoittaminen sekä Mittelstand-yritykset.

Rahoituksen suuruus vaihtelee yrityksen koon ja tarpeen mukaan. Venture Capital -sijoitukset kohdistuvat yhtiöihin, joilla on edellytykset voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Niiden rahoituskierrokset ovat yleensä kokoluokassa 3 – 25+ milj. euroa, josta Tesin osuus on 1,5 – 5 milj. euroa. Sijoitamme myös yritysten kansainvälistymistä tukeviin omistusjärjestelyihin. Näiden yritysten tyypillinen koko on liikevaihdolla mitattuna 15-300 milj. euroa ja Tesin sijoitusten koko vaihtelee 5 – 20 milj. euron välillä. Rahoitamme myös teollisia hankkeita, joissa rahoitus kohdistuu teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Nämä yritykset tavoittelevat yli 100 milj. euron liikevaihtoa ja Tesin sijoituksen koko liikkuu 5 – 20 milj. euron välillä, kuten ns. buyout-sijoituksissakin.

Rahastoille pitkäjänteinen sijoittaja

Tesi sijoittaa myös venture capital ja buyout -rahastoihin. Tavoitteena on edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja rahastojen keskikoon kasvattamista. Teemme sijoitukset markkinaehtoisesti ja kohdistamme ne valikoiden lupaavimpiin toimijoihin. Edellytämme kohderahastojemme toimivan aktiivisesti Suomen markkinassa. Sijoitussitoumuksen koko on tyypillisesti 5-15 miljoonaa euroa.