Siirry sisältöön

Ulkoministeriö ja edustustot

Suomen edustoissa maailmalla tehdään töitä suomalaisten yritysten kansainvälisten menestysmahdollisuuksien hyväksi.

Suomen edustoissa maailmalla tehdään töitä suomalaisten yritysten kansainvälisten menestysmahdollisuuksien hyväksi. Ulkoministeriö ja edustustot

  1. Auttavat yrityksiä yhteyksien luomisessa
  2. Tarjoavat tietoa kunkin maan markkinoista ja mahdollisuuksista
  3. Tukevat markkinoillepääsykysymysten ratkaisemisessa.

Näiden palveluiden ohella ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa.

Lisäksi ulkoministeriö tarjoaa tietoa EU:n solmimien kauppasopimusten hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa.

Yhteyksien luominen ja verkostoituminen

  • Hyödynnä Suomen edustustojen ja kunniakonsuleiden kontaktiverkostoa paikallisiin viranomaisiin, yrityksiin ja yhteistyökumppaneihin. Verkosto voi olla uudelle markkinalle suuntaavaan yrityksen silmät ja korvat paikan päällä.
  • Kasvata yrityksesi uskottavuutta, kun järjestät verkostoitumistilaisuuksia: edustuston päällikkö tai korkea virkamies voi olla läsnä tuomassa eri tavoin arvovaltaa yrityksen tilaisuuteen, esimerkiksi avaamalla tapahtuman tai pitämällä puheen.
  • Osallistu Team Finland vierailuihin kohdemarkkinoille ja edustustojen järjestämiin verkostoitumistilaisuuksiin.

Tietopalvelut

  • Lue oheisia edustuston raportteja sekä markkinoiden mahdollisuudet -palvelussa julkaistuja materiaaleja. Ne muodostavat kokonaiskuvaa kohdemarkkinoiden talouden tilasta, kehityksestä, haasteista ja liiketoimintamahdollisuuksista.
  • Ota yhteyttä edustustoon ja saat vapaamuotoista ”sparrausta” yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
  • Osallistu edustuston ja ulkoministeriön järjestämiin seminaareihin ja tietoiskuihin kohdemarkkinoista.

Markkinoillepääsy

Näkyviin vain kehittyvien markkinoiden edustustoille:

Rahoitusmahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla

Ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa.

Näkyviin vain kauppasopimusmarkkinoiden edustustoille:

EU:n kauppasopimukset hyödyttävät suomalaisyrityksiä

EU:lla on kauppasopimus noin 70 unionin ulkopuolisen maan kanssa. Sopimukset mahdollistavat suomalaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden helpomman pääsyn sopimusosapuolen markkinoille. Ulkoministeriö on laatinut yhdessä valtiovarainministeriön ja Tullin kanssa ohjeen, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään kauppasopimusten tarjoamia tullinalennuksia.