Siirry sisältöön

Finnfund: ammattimaista vaikuttavuussijoittamista kehitysmaissa

Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, jonka missio on luoda parempaa maailmaa rahoittamalla vastuullisia yrityksiä kehitysmaissa.

Kehitysmaat tarvitsevat pikaisesti lisää yksityisiä sijoituksia, jotka tuovat ihmisille puhtaampaa energiaa, luovat työpaikkoja ja edistävät metsien ja ympäristön suojelua. Vastaaminen ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja globaaliin köyhyyteen edellyttää niin valtavia investointeja, etteivät julkiset varat mitenkään riitä.            

Finnfund ja sen kumppanit edesauttavat näiden välttämättömien investointien toteutumista vastuullisella, vaikuttavalla ja kannattavalla tavalla. Finnfund tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja ja riskipääomaa yksityisten yritysten hankkeisiin kehittyvissä maissa. Hankkeemme edistävät aina Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. Usein niihin liittyy myös suomalainen yritysintressi, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Finnfundin rahoittama kehitysmaassa toimiva yritys on suomalainen yrityksen kumppani, tytäryhtiö tai asiakas. Tämä ei kuitenkaan ole Finnfundin rahoituksen edellytys.

Finnfundin rahoitusehdot ovat markkinaperusteiset ja riippuvat hankkeiden kokonaisriskeistä. Pitkäaikaisten investointilainojen ohella teemme oman pääoman ehtoisia sijoituksia ja tarjoamme asiakkaillemme pääomalainaa tai muuta välirahoitusta. Rahoitusmuodosta riippumatta olemme mukana vähemmistösijoittajana.

Painotamme kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja eli energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta, maataloutta sekä rahoitusalaa mutta rahoitamme hyviä, kehitysvaikutuksiltaan vahvoja hankkeita myös muilla toimialoilla.

Kokeneena kehitysrahoituslaitoksena Finnfund kykenee samaan liikkeelle kaupallista rahoitusta myös näillä vaikeilla markkina-alueilla. Toimintaan köyhimmissä maissa liittyy korkeita riskejä mutta Finnfund ja sen ammattimaiset kumppanit edistävät investointien toteutumista vastuullisesti ja kannattavasti myös korkean riskin olosuhteissa.

Finnfundin visio vuodelle 2025 on olla arvostettu kumppani ja vaikuttavuuden edelläkävijä eurooppalaisessa kehitysrahoituksessa. Kaikkea toimintaamme ohjaa neljä periaatetta: Vaikuttavuus, vastuullisuus, kannattavuus ja ammattimaisuus.

Finnfund kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.

Finnfund tekee tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien muun muassa eurooppalaisten kattojärjestön EDFIn (Association of European Development Finance Institutions) kautta.

Finnfundin yhteydessä toimii ulkoministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma Finnpartnership.

Finnfundin omistajia ovat Suomen valtio 94,1 %, Finnvera 5,8 % sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK 0,1 %.