Siirry sisältöön

Business Finland: ideoita maailmalle

Rahoitamme ja autamme suomalaisia yrityksiä kasvamaan nopeammin ja kehittämään innovaatiostaan kansainvälisiä menestystarinoita.

Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää suomalaisyritysten vientiä ja matkailuelinkeinoa sekä houkuttelee Suomeen suuntautuvia investointeja ja pääomasijoituksia. Business Finlandissa yhdistyy kaksi kokonaisuutta: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Business Finland edistää

  • innovaatioiden, uuden teknologian sekä liiketoiminnan kehittämistä;
  • tuloksellisia innovaatio- ja kokeiluympäristöjä sekä innovaatiokyvykkyyttä;
  • tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaa sekä sen tulosten laaja-alaista hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa, työelämässä ja muualla yhteiskunnassa;
  • suomalaisten yritysten ja tutkimuksen kansainvälistymistä ja viennin kasvua sekä yritysten kansainväliseen liiketoimintaan liittyvää osaamista;
  • yritysten kykyä kehittää ja kaupallisesti hyödyntää innovaatioita ja uutta teknologiaa sekä uusien innovatiivisten yritysten ja liiketoimintojen syntymistä;
  • elinkeinoelämän uudistumista tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa;
  • yritysten keskinäistä sekä niiden ja julkisyhteisöjen ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä;
  • ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten kohdistamista Suomeen;
  • ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvua ja kehittämistä;
  • aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä.

Tunnuslukuja

Vuonna 2017 Innovaatiorahoituskeskus Tekes (nyk. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland) teki rahoituspäätöksiä 510 miljoonan euron edestä 4485 projektille, joista suurin osa kohdistui pienille ja keskisuurille yrityksille. Myönnetystä rahoituksesta avustusta oli 43 %, lainaa 35 % ja tutkimusrahoitusta 22 %.

Business Finland työllistää 600 asiantuntijaa 40 eri toimipisteessä maailmanlaajuisesti ja 16 paikkakunnalla Suomessa. Pääkonttori on Helsingissä.