Siirry sisältöön

Team Finland -verkoston asiantuntemus käytettävissäsi

Autamme sinua suunnittelemaan yrityksesi kansainvälistymistä ja saat apua käytännön kysymyksiin.

Team Finland -verkostoon kuuluvat organisaatiot tarjoavat asiantuntijapalveluita kansainvälistymistä ja kasvua hakeville yrityksille. Olemme nostaneet tälle sivulle yleisimpiä asiantuntijapalveluitamme.

Kansainvälistymisneuvonta ja sparraus

Business Finland sparraa yritystä ja analysoi sen kansainvälistymismahdollisuuksia.Business Finland tarjoaa myös kansainvälistymisneuvontaa yhteistyössä ELY-keskusten, ulkoministeriön ja Suomen edustustojen kanssa, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kanssa sekä Enterprise Europe Network -verkoston osalta Helsingin seudun kauppakamarin ja Turun Science Parkin kanssa.

Yritykset saavat neuvoja kansainvälisen liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja tukea ongelmien ratkaisuun.

Osuuskunta Viexpo neuvoo ja palvelee monipuolisesti kaikkien toimialojen yrityksiä vientipolun eri vaiheissa osana Team Finland-verkostoa ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä. Viexpon erikoisvahvuus on vientineuvonta, joka tähtää pohjoismaiden kautta globaaleille markkinoille.

Lue lisää maksuttomista kansainvälistymisneuvonnan palveluista Business FinlandinEnterprise Europe Networkin ja Viexpon sivuilta.

Finnveran vientikaupan rahoitus -ohjelma

Vientikaupan rahoitus -ohjelma parantaa suomalaisten pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää rahoitusosaamista. Ohjelma soveltuu myös suuremmille yrityksille, jotka tarvitsevat perustietoa vientikauppojen rahoituksesta.

Valituille yrityksille järjestetään yrityskohtainen Vientikaupan rahoitus -päivä yhteistyössä Finnveran ja yrityksen pankin kanssa. Yritys saa vientikaupan rahoitukseen työkaluja, joita se voi hyödyntää tehdessään tarjouksia asiakkailleen. Painopiste on käytännön vientihankkeissa ja niiden rahoitusratkaisuissa. Yrityksellä on mahdollisuus osallistua yhteistyökumppaneiden, Management Institute of Finland MIF:n (entinen Fintra) ja Kansainvälinen kauppakamari ICC:n, järjestämään koulutukseen.

Ohjelma on Finnveran yhteistyökumppaneiden järjestämää koulutusta lukuun ottamatta maksuton. Finnveran mahdollisesti myöntämästä rahoituksesta peritään yrityksen riskiä vastaava hinta.

Neuvonta kohdemarkkinoilla

Kehitysmaat

  • Finnpartnershipin maksuton neuvonta tarjoaa yrityksille tietoa kehitysmaista, esimerkiksi maa- ja toimijatietoa sekä tietoa yhteiskuntavastuusta kehitysmaihin suuntautuviin hankkeisiin. 

Venäjä

  • Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) on johtava Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisin tehtävä on edistää suomalaisten yritysten vientiä ja liiketoimintaa Venäjällä. Se auttaa myös venäläisyrityksiä löytämään kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta.

    SVKK tarjoaa suomalaisille yrityksille maksutonta neuvontaa Venäjän-kaupan liiketoimintojen kaikissa vaiheissa – markkinoiden kartoituksessa, viennin aloittamisessa, etabloitumisessa ja Venäjän markkinoilla toimimisessa.

    Maksuttomiin Venäjän Export -palveluihin kuuluvat mm. Venäjän markkinoiden asiantuntijaneuvonta, markkinapotentiaalin ja jakeluteiden arviointi ja kehittäminen, kontaktinhaku, neuvotteluapu, etabloitumisneuvonta, liiketoimintaympäristön monitorointi, markkinamahdollisuuksien ja myyntiliidien tuottaminen sekä Team Finland -kasvuohjelmien toteutus Venäjällä.

    SVKK kouluttaa, tuottaa tietoa ja verkostoi. Kaikille yrityksille tarjottavat palvelut sekä monipuoliset jäsenpalvelut antavat erinomaiset eväät yrityksille menestyä Venäjän-kaupassa. SVKK:lla on ainutlaatuinen verkosto, jonka keskiössä ovat sen noin 700 jäsenyritystä Suomessa ja Venäjällä.

Ruotsi

  • Suomalais-ruotsalainen kauppakamari neuvoo maksutta suomalaisyrityksiä kaikissa Ruotsin markkinoilla toimimiseen liittyvissä kysymyksissä niin yrityksen perustamiseen, rahoitukseen, verotukseen, työehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Yritys voi hankkia kauppakamarin kautta mm. tilitoimisto- ja tilintarkastus ja rekrytointipalveluja ja saada apua yritysostoissa.
  • Vientivalmennuspalvelussa yritystä valmennetaan aloittamaan vienti Ruotsiin. Samalla kartoitetaan pääkilpailijoiden asiakkuudet, ostokanavat ja -strategiat sekä hintataso. Palvelu on maksullinen. Hinta riippuu palvelun laajuudesta.

Laivauskäsikirja

Business Finlandin toimittama digitaalinen ja maksuton Laivauskäsikirja on kattava suomenkielinen hakuteos suomalaisen viejän tiedontarpeisiin. Käsikirjassa on räätälöityä tietoa 190 vientikohdemaan tuontimääräyksistä ja asiakirjavaatimuksista. Sisältöä pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Käsikirjan tietosisältö perustuu eri maiden viranomaisilta, alan ammattijulkaisuista, tietokannoista, Business Finlandin globaalista verkostosta ja Suomen edustustoista kerättyyn materiaaliin. Myös muut pohjoismaiset vienninedistämisorganisaatiot ovat tiedon vaihdossa mukana. Katso ohjevideo Laivauskäsikirjasta.

IPR-neuvonta-, tieto-, koulutus- ja tutkimuspalvelut (patentti, tavaramerkki, mallioikeus)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarjoaa yleisneuvontaa patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa. Yrityksille kerrotaan, miten ne voivat hyödyntää kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia hakujärjestelmiä varmistaakseen oikeutensa aineettomaan omaisuuteensa ulkomailla. PRH opastaa sopivan IPR-suojamuodon valinnassa.

PRH:n koulutuspalveluihin kuuluu IPR-aiheisia seminaareja, koulutuksia, kursseja ja muita tapahtumia. Niiden avulla yritys voi syventää omaa osaamistaan ja kehittää liiketoimintaansa.

Opastusta on tarjolla myös patentti-, tavaramerkki- ja mallitietokantojen käytössä. PRH:n tietopalvelut ovat yritysten apuna, kun ne tarvitsevat tietoa rekisteröidyistä IPR-oikeuksista - tavaramerkeistä, malleista, hyödyllisyysmalleista ja patenteista. IPR-tietopalvelut ovat käytettävissä sähköisesti ympäri vuorokauden.

PRH:n tutkimuspalveluiden avulla yritykset voivat täydentää omia taustaselvityksiään. Asiantuntijan avulla voidaan esimerkiksi selvittää, onko yrityksen kehittämä tekninen ratkaisu uusi ja onko se patentoitavissa, seurata kilpailijoiden patentointia, pienentää riskiä loukata muiden patentteja, sekä tutkia, onko olemassa patentteja, jotka voisivat haitata yrityksen tuotteen kaupallista hyödyntämistä.

Neuvonta- ja tietopalvelut ovat maksuttomia. Koulutuspalveluissa on sekä maksuttomia että maksullisia tilaisuuksia. Tutkimuspalvelut ovat tilauksesta tehtäviä maksullisia lisäpalveluita.

Valmistaudu brexitiin

Team Finland -verkoston toimijat ovat koostaneet brexitistä, sen vaiheista ja vaikutuksista tietoa yritysten tarpeisiin.

Brexit-tietokooste