Team Finland -nätverk's financiering tjanster

Team Finland organisationer kan erbjuda ett brett spektrum av varierande finansiella tjänster, från bidrag till lån och garantier.

Finnveras finansieringstjänster

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Finnvera stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. 

Läs mer om Finnveras finansiering

Business Finlands finansieringstjänster

Med hjälp av Business Finland finansiering kan företag testa hur ett affärskoncept fungerar på en ny exportmarknad, utveckla den kompetens som krävs för tillväxt genom internationalisering, utveckla och pilottesta produkter och tjänster med potential för internationell framgång samt förbättra innovationsprocessen och ledarskapet. Business Finland erbjuder finansiering för startuppföretag och, små, medelstora och midcap-företag, men också för forsknings- och utvecklingsprojekt och kompetensutveckling vid storföretag.

Läs mer om Business Finlands finansiering

Utvecklingsunderstöd för företag från NTM-centralerna

NTM-centralerna beviljar små och medelstora företag understöd för utvecklingsåtgärder. Med utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagets affärskompetens, internationalisering, produkter, tjänster och produktionsmetoder, beredning av projekt samt annat betydande utvecklande av företagsverksamheten. Understöd söks hos NTM-centralen.

Du kan ta kontakt direkt via NTM-centralernas onlinetjänst.

Riskkapital från Tesi

Tesi (Finlands Industriinvestering) gör kapitalinvesteringar i de mest lovande finländska företagen under deras tillväxt- och internationaliseringsfaser. Investeringarna är en del av det totala finansieringspaketet som genomförs i samarbete med privata finansiärer och på lika villkor. Industriinvestering fäster i första hand uppmärksamhet vid företagets affärsplan och tillväxtmöjligheter, vid produktens eller tjänstens innovativitet, vid företagets ledning och vid utsikterna på marknaden. Industriinvestering bedömer också projektets betydelse för Finlands samhällsekonomi och teknologikompetens samt dess potential att skapa nya arbetsplatser.

Läs mer på Tesis webbsidor (engelska)

Finnfunds finansiering

Finnfund erbjuder långsiktig finansiering för projekt som gäller etablering eller expansion av finländska företag eller deras partner i utvecklingsländer och Ryssland. Våra finansieringsinstrument består av aktiekapital, investeringslån, kapitallån eller andra mezzaninelån och garantier.

Läs mer

Finnpartnerships ekonomiska stöd

Finnpartnership beviljar affärspartnerskapsstöd i planerings-, utvecklings- och utbildningsfaserna för projekt som riktar sig till utvecklingsländer (till exempel för att grunda dotter-/samföretag, underleverans, licensering, import, yrkesutbildning). Målet är att öka de gemensamma projekten mellan företag och andra aktörer som bedriver affärsverksamhet i Finland och i utvecklingsländerna så att det leder till positiva utvecklingseffekter.

Läs mer

COVID-19 och Team Finland nätverk tjänster

Nödvändiga länkar om coronavirussituationens påverkan på företag.

Coronaviruset och företag