Siirry sisältöön

Team Finland -verkoston rahoituspalvelut

Team Finland - organisaatiot tarjoavat laajan kirjon erilaisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin. 

Team Finland -verkostoon kuuluvat organisaatiot tarjoavat rahoituspalveluita kansainvälistymistä ja kasvua hakeville yrityksille. Olemme nostaneet tälle sivulle yleisimpiä asiantuntijapalveluitamme.

Finnveran rahoituspalvelut

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. 

Lue lisää Finnveran rahoituspalveluista

Business Finlandin innovaatiorahoitus

Business Finlandin rahoituksen avulla yritys voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta uudella vientimarkkinalla, kehittää kansainvälisessä kasvussa tarvittavaa osaamista, kehittää ja pilotoida kansainvälisesti menestyviä tuotteita ja palveluita sekä parantaa innovaatioprosessia ja johtamista.

Lue lisää Business Finlandin rahoituspalveluista

ELY-keskuksen rahoituspalvelut

ELY-keskukset myöntävät pk-yrityksille avustuksia kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua tai yrityksen muuta merkittävää kehittämistä.

Voit ottaa yhteyttä suoraan ELY-keskuksiin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Teollisuussijoituksen pääomasijoitus

Teollisuussijoitus tekee pääomasijoituksia lupaavimpiin suomalaisiin yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa. Sijoitukset ovat osa kokonaisrahoituspakettia, joka toteutetaan yhteistyössä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Yrityksiä arvioidessa kiinnitetään huomiota liiketoimintasuunnitelmaan, kasvumahdollisuuksiin, tuotteen tai palvelun innovatiivisuuteen, yrityksen johtoon sekä alan markkinanäkymiin. Teollisuussijoitus myös arvioi hankkeen merkittävyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Yritykset saavat pääomaa, osaamista ja verkostoja, joiden avulla ne voivat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Oman pääoman ehtoinen rahoitus vahvistaa yhtiön tasetta ja mahdollistaa kasvun ja kansainvälistymisen.

Lue lisää

Finnfundin rahoitus

Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yksityisille yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja, välirahoitusta sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää erityisosaamista. Rahoitettavat hankkeet ovat toimivia tai perustamisvaiheessa olevia vastuullisia yhtiöitä. Finnfund painottaa kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja eli puhdasta energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta ja maataloutta sekä rahoitusalaa, mutta investoi hyviin hankkeisiin myös muilla sektoreilla

Lue lisää

Finnpartnershipin liikekumppanuustuki

Finnpartnership myöntää rahallista tukea kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden (esim. tytär-/yhteisyrityksen perustaminen, alihankinta, lisensointi, tuonti, ammattikoulutus) suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin. Tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden yhteisiä hankkeita tavalla, joka synnyttää myönteistä kehitystä.

Lue lisää