COVID-19 och Team Finland nätverk tjänster

Team Finland nätverk flexibelt i förändrade situationer.

På den här sidan sammanställer vi uppgifter om coronavirussituationens påverkan på företag.

Business Finland

Tillfälligt forsknings-, utvecklings- och innovationslån är avsett för små och medelstora företag och midcap-företag med minst sex anställda i Finland och för stiftelser och föreningar som bedriver betydande affärer. Läs mera

Business Finland förhåller sig ytterst positivt till ändringar i projekttiden och lånetiden för pågående projekt och strävar efter flexibilitet i all sin verksamhet.Läs mera.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY)

Finnvera

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla finansieringsbehov som coronaviruset medfört. Läs mera.

Finnish Food Authority (Ruokavirasto)

Livsmedelsverket har på sina webbsidor ruokavirasto.fi/sv/korona samlat information om coronaviruset och om hur de åtgärder som viruset orsakar inverkar på verkets uppgifter. Läs mera.

Tesi

Läs mera om Tesis tjänster på finska eller engelska sidor.

PRS

På Patent- och registerstyrelsens sidan finns information om hur coronaviruset påverkar. Läs mera.

Företagare

Fakta om coronaviruset ur en företagarsynvinkel. Läs mera.

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen

FöretagsFinland hjälper, ger råd och handleder små och medelstora företag och företagare med ekonomiska svårigheter. Läs mera.

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet följer coronavirusets inverkan på utrikeshandeln. Tillsammans med utrikesrepresentationen erbjuder utrikesministeriet företagen rådgivningstjänster angående målländer utanför EU:s inre marknad i frågor som rör marknadstillträde och handelshinder till följd av coronaviruset. Läs mer.