Team Finland i korthet

Team Finland-nätverket strävar efter att erbjuda företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering. Av de tjänster som nätverkets aktörer erbjuder skräddarsys en helhet enligt de behov som företagen har för sin internationalisering.

I de samlade tjänster som Team Finland erbjuder ingår oftast tjänster från åtminstone närings-, trafik- och miljöcentralerna, Business Finland, Finnvera och utrikesministeriet.

I Team Finland-nätverket ingår arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, Finnvera, Tesi (Finlands Industriinvestering), närings-, trafik- och miljöcentralerna, Patent- och registerstyrelsen, Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartnership och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Team Finland I världen

Team Finland representeras ute i världen av över 80 lokala team. De sammanför finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra viktiga finländska aktörer i respektive område. En viktig del av nätverket hemma i Finland är 18 lokala team i de framtida landskapen.

Styrning

Ledningsgruppen

Nätverkets verksamhet leds av en ledningsgrupp, som samlar de mest centrala Team Finland-organisationerna och representanter för näringslivets organisationer kring samma bord. Ledningsgruppen svarar för utveckling och förnyelse av Team Finlands verksamhet och säkerställer att företagen erbjuds en sammanhållen och smidig helhet av tjänster.

Ordförande

Ledningsgruppens ordförande
avdelningschef Ilona Lundström, arbets- och näringsministeriet

ledningsgruppens vice ordförande
generaldirektör Nina Kopola, Business Finland

Ledningsgruppens medlemmar

Timo Vuori, Finlands näringsliv
(suppleant: )

Pauli Heikkilä, Finnvera oyj
(suppleant: Juuso Heinilä)

Minna-Mari Kaila, jord- och skogsbruksministeriet
(suppleant: Tuula Packalen)

Lenita Toivakka, Centralhandelskammaren
(suppleant: Jenni Isola)

Jaana Korhonen, Kajanalands NTM-central
(suppleant: Mika Soininen, Södra Österbottens NTM-central)

Thomas Palmgren, Företagarna i Finland
(suppleant: Sanna Linna-Aro)

Jaana Palojärvi, undervisnings- och kulturministeriet

Nina Vaskunlahti, utrikesministeriet

Eksperter

Risto Vuohelainen, Business Finland
Mari Hakkarainen, arbets- och näringsministeriet
Juha Markkanen, utrikesministeriet

Sekreterare

Reijo Kangas, Business Finland