Verktyg för olika stadier av export och internationalisering

Upptäck de digitala servicekanaler som nätverket Team Finland erbjuder. Dessa verktyg gör det lättare för ditt företag att hitta samarbetsmöjligheter och hjälper dig att bättre få kontroll över målmarknaden.

Information om digitala tjänster

Kontaktbegäran

Team Finland-aktörerna Business Finland, Finnvera Abp, NTM-centralerna (inkl. telefontjänsten FöretagsFinland och Ekonomisk rådgivning för företagare), TE-byråerna och utrikesministeriet kan tillsammans hjälpa ditt företag. Utifrån de uppgifter du lämnat styrs din kontaktförfrågan till den lämpligaste Team Finland-aktören för ditt behov. Denna kontaktkanal är endast avsedd för finländska företag. Informationen du lämnar är konfidentiell.

Begäran om kontakt

Team Finland Market Opportunities

Försäljningsleads indikerar utländska företags behov att hitta en leverantör för en viss produkt eller tjänst. Vi hjälper finländska företag att öppna en diskussion för att inleda ett samarbete.

Affärsmöjligheter återspeglar bredare affärsmöjligheter som öppnas genom marknadsförändringar på olika marknader.

Förändringsutsikterna ger information om eventuella förändringar i företagsklimatet i olika länder under en period på 2–5 år.

Landöversikter granskar enskilda länders situation på marknaden och politiskt.

Sök information om marknadens möjligheter

Landklassificeringskarta

Att känna till den ekonomiska och politiska situationen i exportlandet är viktigt för att exporthandeln ska bli framgångsrik och bidrar till finansieringen. På kartan hittar du situationen i varje land i världen samt kontaktuppgifterna till Finnveras kontaktperson, med vilken du kan diskutera exportlandet och finansieringen närmare.

Ta del av tjänsten

Ulkomaankauppa & Maatieto

KauppakamariTiedon Ulkomaankauppa & Maatieto -tjänsten innehåller viktiga export- och importfrågor. Den avgiftsbelagda servicehelheten består av tre delar:

  • Viennin maatieto (Landdata för export)
  • Kuljetus, huolinta ja tullaus (Transport, spedition och förtullning)
  • Ulkomaankaupan asiakirjat ja maksutavat (Handlingar och betalningssätt vid handel med utlandet)

Landuppgifterna om exporten innehåller uppgifter om exporthandlingar, exportrestriktioner och sanktioner som krävs för nästan 200 länder, frihandelsavtal som ingåtts av EU och tillhörande ursprungsintyg, intygskrav per produkt samt förpacknings- och märkningsbestämmelser. På landsidorna hittar exportföretaget snabbt på ett och samma ställe uppgifterna om destinationslandet så att det praktiska exportarbetet underlättas. Där finns också många länkar till ytterligare information och användbara kontakter. Informationen uppdateras hela tiden och abonnenterna erbjuds vid behov också personlig rådgivning.

De två andra delarna i servicehelheten erbjuder bland annat praktiska råd om internationella transporter, information om leveransklausuler, import, betalningssätt och allmänna avtalsvillkor. Även avtalsmallar på engelska finns med.

Ta del av tjänsten

Vientiasiakirjat.fi

Vientiasiakirjat.fi är en landsomfattande tjänst som erbjuds av handelskamrarna och via den kan du ansöka om Europeiska unionens allmänna ursprungscertifikat (non-preferential Certificate of Origin) och om bestyrkande av exportdokument, såsom fakturor. Ansökningarna behandlas av personer som är ackrediterade i de regionala handelskamrarna och i enlighet med den gällande prislistan.

Ta del av tjänsten