Siirry sisältöön

ELY-keskukset ja TE-toimistot: kasvua pk-yrityksille

Tuemme pk-yritysten kasvua ja kehittymistä neuvonnan, rahoituksen ja koulutuksen keinoin.

Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä työvoima- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) ovat Team Finland -verkoston lähin kontaktipiste. ELY-keskusten Team Finland -koordinaattorit edustavat koko Team Finland -verkostoa alueillaan.

ELY-keskukset ja TE-toimistot tukevat yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla rahoitusta, neuvontaa ja koulutusta. Team Finland -koordinaattorit sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritysasiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä alueellisten kehittämisyhtiöiden, kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen sekä muiden Team Finland -organisaatioiden kanssa. Yrityksen tarpeet kartoitetaan ja etsitään sopivat työkalut kasvuun ja kansainvälistymiseen Team Finland -verkoston palveluista.

ELY-keskus nopeuttaa yrityksen markkinoille menoa, jakaa riskiä ja tarjoaa palveluja osaamisen kehittämiseen.

  • Yritysten kehittämispalvelut: nykytila-analyysi, konsultointia ja koulutusta eri teemoista
  • Kansainvälistymisen rahoitus ja neuvonta
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen rekrytointi- ja muutostilanteissa
  • Ohjaus eri tietolähteisiin ja yhteistyökumppaneiden palveluihin.

TE-toimisto auttaa kansainvälistyviä yrityksiä henkilöstön rekrytoinneissa ja osaamisen kehittämisessä.

  • Uuden tai nykyisen henkilöstön koulutus yrityksen tarpeisiin
  • Rekrytointi ja kansainvälisten työpaikkojen välittäminen, EURES-palvelut.

Ota yhteyttä

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 0295 020 500

www.ely-keskus.fi > Elinkeinot > Yrityksen kansainvälistyminen
www.te-palvelut.fi > Työnantajalle