Affärsdelegationer utomlands och till Finland

Under besök kan företaget marknadsföra sina produkter, sitt kunnande och sina tjänster.

Resorna är till för att marknadsföra företagens produkter, kunnande och tjänster på den internationella marknaden.

Business Finland ordnar Team Finland-resor utomlands för finländska företag i olika skeden av internationalisering i syfte att främja företagens internationella affärsverksamhet. Resornas servicepaket omfattar branschspecifika möten, nätverkande med viktiga affärsparter och politiska aktörer, synlighet och rådgivning.

Ministerierna och ambassaderna både i Finland och utomlands är viktiga partner när det gäller att ordna delegationsbesök. 

Under resorna kan företaget marknadsföra sina produkter, sitt kunnande och sina tjänster. Information samlas om nya marknadsområden och kontakter etableras med lokala kunder och beslutsfattare. Nätverk bildas med andra potentiella partner. Besöken främjar även investeringar i Finland och stärker Finlandsbilden.

Business Finland ordnar också tjänster för internationella delegationer, som besöker i Finland (inbound visits). Mera information om Team Finland-besök och besökskalendrar finns på Business Finlands finska sidor.