Republikens presidents

internationaliseringspris

Information om priset

Republikens presidents internationaliseringspris är ett erkännande som årligen beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag samt sammanslutningar som verkar bakom dem. Ledningsgruppen för Team Finland som för presidenten har lagt fram förslag på vilka företag och sammanslutningar som ska få priset. 

Team Finland samlar under hösten de företag och sammanslutningar som man ska föreslå som pristagare för presidenten och utvärderar förslagen, och ledningsgruppen för Team Finland lägger fram förslagen på pristagare för presidenten. Priset beviljas av republikens president.

Pristagare 2019: Keitele Forest Oy, Smartly.io Solutions ja Cursor Oy.
Photo: Matti Porre / Republikens presidents kansi

Priset beviljats sedan från året 1967