Information om priset

Republikens presidents internationaliseringspris är ett erkännande som årligen beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag samt sammanslutningar som verkar bakom dem. Ledningsgruppen för Team Finland som för presidenten har lagt fram förslag på vilka företag och sammanslutningar som ska få priset. 

Team Finland samlar under hösten de företag och sammanslutningar som man ska föreslå som pristagare för presidenten och utvärderar förslagen, och ledningsgruppen för Team Finland lägger fram förslagen på pristagare för presidenten. Priset beviljas av republikens president.

2023 pristagare

Neural DSP Technologies

Årets nya företag 2023: Neural DSP Technologies

 

Årets tillväxtföretag 2023: Kuusakoski Group

 

AGCO koncernen
Långsiktig internationell investerare 2023: AGCO-koncernen

EnergyVaasa
 Samarbetspriset 2023: EnergyVaasa

 Mera bilder efteråt

Priset beviljats sedan från året 1967