Information om priset

Republikens presidents internationaliseringspris är ett erkännande som årligen beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag samt sammanslutningar som verkar bakom dem. Ledningsgruppen för Team Finland som för presidenten har lagt fram förslag på vilka företag och sammanslutningar som ska få priset. 

Team Finland samlar under hösten de företag och sammanslutningar som man ska föreslå som pristagare för presidenten och utvärderar förslagen, och ledningsgruppen för Team Finland lägger fram förslagen på pristagare för presidenten. Priset beviljas av republikens president.

2021 pristagare

Mikko Kärkkäinen, RELEX

Årets nya företag 2021: RELEX Solutions, verkställande direktör Mikko Kärkkäinen
Photo: Otso Alasko

RELEX Solutions: Så här gjorde ett finsk mjukvaroföretag en toppenaffär i Australien

 

Peikko Group, Topi Paananen

Årets tillväxtföretag 2021: Peikko Group Oy, verkställande direktör Topi Paananen

 

Bayer Oy, Miriam Holstein
Långsiktig internationell investerare 2021: Bayer Oy, Miriam Holstein, VD för Bayer Nordic

Maria 01, Ville Simola
 Samarbetspriset 2021: Maria 01, verkställande direktör Ville Simola

 Mera bilder efteråt

Priset beviljats sedan från året 1967