Information om priset

Republikens presidents internationaliseringspris är ett erkännande som årligen beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag samt sammanslutningar som verkar bakom dem. Ledningsgruppen för Team Finland som för presidenten har lagt fram förslag på vilka företag och sammanslutningar som ska få priset. 

Team Finland samlar under hösten de företag och sammanslutningar som man ska föreslå som pristagare för presidenten och utvärderar förslagen, och ledningsgruppen för Team Finland lägger fram förslagen på pristagare för presidenten. Priset beviljas av republikens president.

2022 pristagare

Kempower lab charging field

Årets nya företag 2022: Kempower

 

K. Hartwall: A Mate mobile robots

Årets tillväxtföretag 2022: K. Hartwall

 

Andritz: Warkaus Works
Långsiktig internationell investerare 2022: Andritz, i photo Warkaus Works

Kasvuryhmä meeting
 Samarbetspriset 2022: Kasvuryhmä

 Mera bilder efteråt

Priset beviljats sedan från året 1967