Team Finland

Market Opportunities

Vi samlar och analyserar ekonomisk och samhällelig information om världens marknader. Med hjälp av de olika tjänsterna kan du uppskatta utsikterna för din bransch eller din produkt i olika länder.

Om Team Finland Market Opportunities

Kundkontakten informerar om utländska företags behov av en leverantör för en viss produkt eller tjänst. Vi hjälper finländska företag att öppna en dialog för att inleda samarbete.

Affärsmöjligheter informerar om mera omfattande affärsmöjligheter som förändringarna på olika marknader öppnar.

Future Watch förmedlar information om eventuella förändringar i affärsmiljön.

Landinformationen fokuserar på marknadssituationen och det politiska läget i enskilda länder.

Nytta

- Vi erbjuder nya affärsmöjligheter och stöd för internationalisering och verksamhet på nya marknader.

- Vi hjälper också företag att bedöma sin kompetens och sina utvecklingsbehov med tanke på framtiden.

Så här skaffar du tjänsten

Tjänsten är avgiftsfri.

Tjänsten hittar du här (på engelska).

Team Finland Market Opportunities

Bekanta dig med Team Finland Market Opportunities.

www.marketopportunities.fi