NÄTVERKEN TILL DIN TJÄNST I FINLAND OCH UTOMLANDS

Team Finlands regionala samordnare och Finlands beskickningar utomlands står till tjänst när det gäller företagens internationalisering.

Team Finlands samordnare i Finland

I alla landskap finns Team Finlands samordnare inom tillväxt- och internationaliseringsfrågor med uppgift att hjälpa tillväxtvilliga företag ut på den globala marknaden med hjälp av de tjänster som erbjuds av nätverket Team Finland.

Samordnarna hjälper dig att genomföra affärsplanen. De sammanställer en kombination av såväl regionala som nationella tjänster, och tar ur ett brett utbud fram lösningar som passar just ditt företag och som bland annat kan handla om att:

 • utveckla kompetens och kapacitet inför en internationalisering
 • planera internationell affärsverksamhet
 • inleda internationell affärsverksamhet
 • verkställa internationell affärsverksamhet
 • skapa tillväxt för den internationella affärsverksamheten.

Dessutom lotsar samordnarna dig till de rätta finansieringskällorna som kan vara allt från Business Finland till EU. Finansiering kan sökas till exempel för

 • att utarbeta en internationaliseringsstrategi
 • marknadskartläggning
 • produktutveckling
 • att anställa en ny expert.

Kontaktuppgifter till Team Finlands samordnare i din region 

Team Finland ute i världen

Beskickningar

Personalen vid Finlands beskickningar runtom i världen arbetar med de finländska företagens internationella framgångar i åtanke. Utrikesministeriet och beskickningarna

 • bistår företagen i att skapa kontakter
 • delar med sig av information om marknaden och möjligheterna i respektive land
 • hjälper till att lösa frågor när det gäller att ta sig in på marknaden.

Med medel avsedda för utvecklingssamarbete finansierar Utrikesministeriet även instrument från den privata sektorn för att hjälpa finländska företag att ingå företagspartnerskap och stödja företagens affärsmöjligheter i utvecklingsländerna.

Utrikesministeriet tillhandahåller dessutom information när det gäller att använda sig av EU:s handelsavtal runtom i världen.

Se Finlands beskickningar ute i världen 

Business Finlands nätverk

Business Finland har över 100 experter i 42 länder. Se kontakter på finska eller engelska sidor:

Business Finlandin toimistot maailmalla